Disclaimer

Beeldbeldokter.nl is een initiatief van de stichting Rotterdam eHealth Agenda, hierna benoemt als Rotterdam eHealth Agenda (ReHa) en verleent u hierbij toegang tot de website Beeldbeldokter.nl en alle daarin opgenomen informatie.

Rotterdam eHealth Agenda behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voorstellen voor aanvullingen van informatie of voor aanpassingen van onjuiste informatie kunt u hier doorgeven.

 

Informatie aanpassen

Beperkte aansprakelijkheid
Rotterdam eHealth Agenda spant zich in om de inhoud van Beeldbeldokter.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Beeldbeldokter.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rotterdam eHealth Agenda.